THE NATURE AND IDENTITY OF APOLOGETICS IN LIGHT OF THE CALLS OF SCRIPTURE AND THE SECOND VATICAN COUNCIL (2024)

ENSKPřihlásit sePřihlásit se (EduID)

> Theses khwcpj > thesis

Zpět na vyhledávání

Stuart NICOLSON

Disertační práce

THE NATURE AND IDENTITY OF APOLOGETICS IN LIGHT OF THE CALLS OF SCRIPTURE AND THE SECOND VATICAN COUNCIL

Abstract:

Apologetics in recent times has had for many a negative value, and the term 'apologetics' did not appear in the Second Vatican Council documents. However, by returning to the sources in Scripture and the Early Church, especially Peter's call (1Peter 3:15-16) for all faithful to be ready to respond when questioned or challenged about their faith, and to do so in a Christian manner, apologetics can be …více

Abstract:

Apologetics in recent times has had for many a negative value, and the term 'apologetics' did not appear in the Second Vatican Council documents. However, by returning to the sources in Scripture and the Early Church, especially Peter's call (1Peter 3:15-16) for all faithful to be ready to respond when questioned or challenged about their faith, and to do so in a Christian manner, apologetics can be …více

Keywords

Apologetics Apostolicam Actuositatem Balthasar Christian manner Avery Dulles Education Engagement Gravissimum Educationis Justinian apologetics Laity New Apologetics Ordinary apologetics Organic apologetics Original apologetics Participation Pastoral apologetics Peter's call Petrine apologetics Practical apologetics Preparation Reframing Response Ressourcement Second Vatican Council

Jazyk práce: angličtina

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce:31. 8. 2023

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690:

 • LaTeX
 • HTML
 • text
 • BibTeX
 • Wikipedie

NICOLSON, Stuart. \textit{THE NATURE AND IDENTITY OF APOLOGETICS IN LIGHT OF THE CALLS OF SCRIPTURE AND THE SECOND VATICAN COUNCIL}. Online. Disertační práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta. 2023. Dostupné z: https://theses.cz/id/khwcpj/.

NICOLSON, Stuart. <i>THE NATURE AND IDENTITY OF APOLOGETICS IN LIGHT OF THE CALLS OF SCRIPTURE AND THE SECOND VATICAN COUNCIL</i>. Online. Disertační práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta. 2023. Dostupné z: https://theses.cz/id/khwcpj/.

NICOLSON, Stuart. THE NATURE AND IDENTITY OF APOLOGETICS IN LIGHT OF THE CALLS OF SCRIPTURE AND THE SECOND VATICAN COUNCIL. Online. Disertační práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta. 2023. Dostupné z: https://theses.cz/id/khwcpj/.

@PhdThesis{NICOLSON2023thesis,
AUTHOR = "NICOLSON, Stuart",
TITLE = "THE NATURE AND IDENTITY OF APOLOGETICS IN LIGHT OF THE CALLS OF SCRIPTURE AND THE SECOND VATICAN COUNCIL [online]",
YEAR = "2023 [cit. 2024-07-09]",
TYPE = "Disertační práce",
SCHOOL = "Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakultaČeské Budějovice",
NOTE = "SUPERVISOR: prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.",
URL = "https://theses.cz/id/khwcpj/",
}

@PhdThesis{NICOLSON2023thesis,
AUTHOR = {NICOLSON, Stuart},
TITLE = {THE NATURE AND IDENTITY OF APOLOGETICS IN LIGHT OF THE CALLS OF SCRIPTURE AND THE SECOND VATICAN COUNCIL},
YEAR = {2023},
TYPE = {Disertační práce},
INSTITUTION = {Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta},
LOCATION = {České Budějovice},
SUPERVISOR = {prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.},
URL = {https://theses.cz/id/khwcpj/},
URL_DATE = {2024-07-09},
}

{{Citace kvalifikační práce| příjmení = NICOLSON| jméno = Stuart| instituce = Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta| titul = THE NATURE AND IDENTITY OF APOLOGETICS IN LIGHT OF THE CALLS OF SCRIPTURE AND THE SECOND VATICAN COUNCIL| url = https://theses.cz/id/khwcpj/| typ práce = Disertační práce| vedoucí = prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.| rok = 2023| počet stran =| strany =| citace = 2024-07-09| poznámka =| jazyk = }}
Jak správně citovat práci

NICOLSON, Stuart. THE NATURE AND IDENTITY OF APOLOGETICS IN LIGHT OF THE CALLS OF SCRIPTURE AND THE SECOND VATICAN COUNCIL. České Budějovice, 2023. disertační práce (Ph.D.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce

Zveřejněno v Theses:

 • světu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Teologická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teologie / Teologie

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

 • Hodnocení kvality hesel v počítačových systémech
  Kamil Páral

Název

Vložil

Vloženo

Práva

Složky

Soubory
 • Nicolson_PhD_thesis_Aug_23_-_Identity_of_Apologetics.pdf
 • Nicolson_PhD_thesis_Aug_23_-_Identity_of_Apologetics_Archive.pdf

thesis Nicolson_PhD_thesis_Aug_23_-_Identity_of_Apologetics.pdf

Bulánová, L.

2. 9. 2023

 • Co je jinak přidání souboru

  THE NATURE AND IDENTITY OF APOLOGETICS IN LIGHT OF THE CALLS OF SCRIPTURE AND THE SECOND VATICAN COUNCIL (2)

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

 • Co je jinak další operace se soubory

  THE NATURE AND IDENTITY OF APOLOGETICS IN LIGHT OF THE CALLS OF SCRIPTURE AND THE SECOND VATICAN COUNCIL (3)

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

 • Co je jinak pohled pro experty

  THE NATURE AND IDENTITY OF APOLOGETICS IN LIGHT OF THE CALLS OF SCRIPTURE AND THE SECOND VATICAN COUNCIL (4)

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

 • Co je nové vyhledávání souborů

  THE NATURE AND IDENTITY OF APOLOGETICS IN LIGHT OF THE CALLS OF SCRIPTURE AND THE SECOND VATICAN COUNCIL (5)

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  THE NATURE AND IDENTITY OF APOLOGETICS IN LIGHT OF THE CALLS OF SCRIPTURE AND THE SECOND VATICAN COUNCIL (6)

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.

 • Co se chystá

  THE NATURE AND IDENTITY OF APOLOGETICS IN LIGHT OF THE CALLS OF SCRIPTURE AND THE SECOND VATICAN COUNCIL (7)

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.



THE NATURE AND IDENTITY OF APOLOGETICS IN LIGHT OF THE CALLS OF SCRIPTURE AND THE SECOND VATICAN COUNCIL (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dean Jakubowski Ret

Last Updated:

Views: 5605

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dean Jakubowski Ret

Birthday: 1996-05-10

Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

Phone: +96313309894162

Job: Legacy Sales Designer

Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.